Rada Wiccan

Rada Wiccan to wiersz opublikowany przez Amerykankę Gwen Thomson w Ostarę 1975 w “Green Egg Magazine” i jak twierdziła, przekazany jej przez babkę. Właściwy tytuł brzmi “Rede Of The Wiccae (Being Knowne As The Council Of The Wise Ones)”. Z tego utworu pochodzi słynny wers:

“an it harm none, do what ye will” – “rób co chcesz, kiedy nie krzywdzisz nikogo”

W wierszu zawarte są wskazówki, jak postępować ma czarownica. Bez względu na autentyczność “wiersza babuni” ciekawa lektura.

Rada wiccan

Rymować uprzejmie pomagał Pivek.

Bide the Wiccan laws ye must
in perfect love and perfect trust.
Prawem wiedźmy niechaj się stanie:
doskonałe miłość i zaufanie.
Live and let live 
fairly take and fairly give.
Żyj, żyć innym pozwól też 
sprawiedliwie dawaj i bierz.
Cast the Circle thrice about 
to keep all evil spirits out.
Broń się przed złymi duchami 
trzema magicznymi kręgami.
To bind the spell every time, 
let the spell be spake in rhyme.
By zaklęcie zadziałało, 
dobrze, by się rymowało.
Soft of eye and light of touch 
speak little, listen much.
Spojrzenie łagodne, lekki ruch 
słuchaj dużo, mało mów.
Deosil go by the waxing Moon 
sing and dance the Wiccan rune.
Za wskazówkami zegara, gdy księżyc rośnie, 
podążcie, wiccański rym śpiewając i tańcząc radośnie.
Widdershins go when the Moon doth wane, 
and the Werewolf howls by the dread Wolfsbane.
Podążaj do wskazówek zegara odwrotnie, 
gdy maleje księżyc, nad tojadem wilkołak zawyje okropnie.
When the Moon rides at her peak,
then your heart’s desire seek.
Szukaj pragnień w sercu swoim,
kiedy księżyc w pełni stoi.

Heed the Northwind’s mighty gale 

lock the door and drop the sail.

Gdy północnego wiatru nadejdą dni, 
opuszczaj żagle, zarygluj drzwi.
When the wind comes from the South, 
love will kiss thee on the mouth.
Gdy wiatr południowy zagości, 
poczujesz pocałunek miłości.
When the wind blows from the East, 
expect the new and set the feast.
Gdy wiatru wschodniego poczujesz powiewy, 
na zmiany się szykuj i ucztuj wtedy.
When the West wind blows o’er thee, 
departed spirits restless be.
Kiedy zachodni wiatr się pojawi, 
duchy zmarłych niepokój trawi.
Nine woods in the Cauldron go 
burn them quick and burn them slow.
Dziewięć drewien do Kotła trafi, 
ogień je wolny lub szybki strawi.
Elder be ye Lady’s tree 
burn it not or cursed ye’ll be.
Przekleństwo zaciąży nad wami 
gdy czarny bez spalicie, bo jest drzewem Pani.
When the Wheel begins to turn 
let the Beltane fires burn.
Gdy w Beltan obrót zaczyna Koło, 
niechaj ogniska płoną wesoło.
When the Wheel has turned a Yule, 
light the Log and let Pan rule.
Gdy się Koło na Yule obróci, 
to czas Polano do ognia wrzucić.
Heed ye flower, bush and tree 
by the Lady blessed be.
Szanuj krzewy, drzewa, trawy, 
Pani Ci pobłogosławi.
Where the rippling waters go, 
cast a stone an truth ye’ll know.
Gdy chcesz poznać przeznaczenie, 
nad brzegiem wody rzucaj kamienie.
When ye have need, 
hearken not to other’s greed.
Kiedy sam jesteś w potrzebie, 
nie czyń innym ofiary z siebie.
With the fool no season spend 
or be counted as his friend.
Nie trwoń cennego czasu z głupcami,
gardź takimi przyjaźniami.
Merry meet an merry part 
bright the cheeks an warm the heart.
Wesołe jest zawsze spotkanie,
takież będzie pożegnanie
raduj się jednym i drugim wielce,
miej rumiane policzki i gorące serce.
Mind the Threefold Law ye should 
three times bad and three times good.
Prawo powrotu spamiętaj to 
trzy razy dobro, trzy razy zło.
When misfortune is enow, 
wear the blue star on thy brow.
Kiedy nadejdzie niedola, 
siną gwiazdę noś u czoła.
True in love ever be 
unless thy lover’s false to thee.
W miłości wierność, 
chyba że twój kochanek zdradzi cię.
Eight words the Wiccan Rede fulfill 
an it harm none, do what ye will
Rób co chcesz, kiedy nie krzywdzisz nikogo 
niech wiccańska rada będzie twoją drogą