Śpiewnik

Oto pogański śpiewnik. Składa się z dwóch części: śpiewnika kolektywu Trzech Kolorów oraz zaśpiewów ze zbioru, który przygotowałam na konferencję PFI w 2008 roku. Melodie można znaleźć na uniwersalnym serwisie youtube. Ostatni zaśpiew – mantra wygrała konkurs wicca.pl na polska mantrę. Tekstowi towarzyszy nagranie.

Śpiewnik kolektywu Trzech Kolorów

1. O PRAMATKO
O Pramatko, słyszę Twą pieśń
O Pramatko, słyszę Twój śmiech
O pramatko, znam smak Twych łez.
3x
Izyda, Astarte i Diana, Hekate, Demeter, Kali, Inanna
3x
*************************************************
Ancient Mother, I hear your calling
Ancient Mother, I hear your song
Ancient Mother, I hear Your laughter
Ancient Mother, I taste your tears.
Isis, Astarte, Diana, Hecate, Demeter, Kali, Inanna
———————————————————————————————————————
2. MY WSZYSTKIE Z BOGINI
My wszystkie z Bogini
I do niej wrócimy,
Tak jak kropla deszczu
Znika w Oceanie
3x
Kość i róg, kość i róg,
Ci, co zginą, wstaną znów
Ziarno, plew, ziarno, plew,
Co opadło wzrośnie wnet
My wszystkie z Bogini
I do niej wrócimy,
Tak jak kropla deszczu
Znika w Oceanie
3x
Staruch i Starucha
Dar mądrości będzie nasz
Starucha i Starzec
Mądrość darem wieku jest
My wszystkie z Bogini
I do niej wrócimy,
Tak jak kropla deszczu
Znika w Oceanie
3x
********************************
We all come from the goddess
And to her we shall return
Like a drop of rain
Flowing to the ocean
3x
Hoff and Horn, hoof and Horn,
All that dies shall be reborn
Corn and Grain, Corn and Grain,
All that falls shall rise again.
Sage and Crone, Sage and Crone,
Wisdom’s gift shall be our own.
Crone and Sage, Crone and Sage,
Wisdom is the gift of age.
———————————————————————————————————————
3. YEMAYA
Yemaya Asesu, Asesu Yemaya,
Yemaya olodo, olodo Yemaya.
———————————————————————————————————————
4. HEKATE, CERRIDWEN
Hekate, Cerridwen,
Pramatko, zabierz nas
Hekate, Cerridwen
Daj odrodzić się.
***************************************
Hekate, Cerridwen,
Dark Mother take us in
Hekate, Cerridwen,
let us be reborn.
———————————————————————————————————————
5. PIEŚŃ POTRÓJNEJ BOGINI
Dziewicza łowczyni, święta Artemido,
Nowiu przybywaj.
Srebrem lśniący kręgu promieni, promieni,
Matko przybywaj.
Królowo Mądrości, Hekate, Hekate,
Starko przybywaj.
******************
Honoured maiden huntress, Artemis, Artemis,
New Moon, come to us
Silver shining wheel of radiance, radiance,
Mother, come to us
Honoured Queen of Wisdom, Hecate, Hecate,
Old One, come to us
———————————————————————————————————————
6. ZIEMIA NASZĄ MATKĄ
Ziemia naszą Matką,
będziemy o Nią dbać.
2x
Ref. Hey janga, ho janga, hey jang Jang
2x
Nasz każdy krok pieści Ją
a Ona święta jest.
2x
Ref. Hey janga, ho janga, hey jang Jang
2x
Ziemia naszą Matką
i będzie o nas dbać.
2x
Ref. Hey janga, ho janga, hey jang Jang
2x
*********************
The earth is our mother
we must take care of her.
Ref. He unga, ho unga, hey yang yang
Her sacred ground we walk upon
with every step we take.
The earth is our mother
She will take care of us.
———————————————————————————————————————
7. PODĄŻA W DAL RZEKA
Podąża w dal rzeka,
Płynąc wciąż wzbiera
Podąża w dal rzeka,
Z powrotem do mórz.
Nieś Matko Ziemio mnie
Dzieckiem twym zawsze będę
Nieś Matko Ziemio mnie
Z powrotem do mórz.
Luna, Luna czeka
Rośnie i maleje
Luna, Luna czeka
Na wolne siostry swe.
Luno Siostro, dbaj o mnie,
Dzieckiem twym zawsze będę,
Luno Siostro, dbaj o mnie,
O wolne siostry swe.
********************************
The river she is flowing
Flowing and growing
The river she is flowing
Down to the sea.
Mother Earth carry me
Your child I will always be
Mother Earth carry me
Down to the sea.
The Moon she is waiting,
Waxing and waning
The Moon she is waiting
For us to be free.
Sister moon watch over me,
Your child I will always be
Sister moon watch over me,
For us to be free.
———————————————————————————————————————
8. ZIEMIA MOIM CIAŁEM
Ziemia moim ciałem
Woda moją krwią
Powietrze oddechem
Ogień siłą moją.
Ziemia mnie uzdrawia
Woda mnie kształtuje
Powietrze porusza
Ogień transformuje.
****************************
Earth my body
Water my blood
Air my breath
And Fire my spirit
Earth heals us
Water shapes us
Air moves us
Fire transforms us.
———————————————————————————————————————
9. DUCHY OGNIA
Hej, Duchy Ognia przybądźcie
Rozpalimy cię ogniu.
Hej, Duchy Ognia przybądźcie
Rozpalimy cię ogniu.
Rozpalimy cię ogniu,
Roztańcz nasz magiczny krąg.
Rozpalimy cię ogniu,
Rozpalimy cię ogniu.
***************************
Spirits of Fire come to us
We will kindle the fire
Spirits of Fire come to us
We will kindle the fire
We will kindle the fire
Dance the Magic Circle round
We will kindle the fire
We will kindle the fire
———————————————————————————————————————
10. OGIEŃKU OGIEŃKU
Ogieńku, Ogieńku, pal się na kamieńku
Woniejące ziele, z nocki na niedzielę
Pal się ogieńku, pal się ogieńku.
———————————————————————————————————————
11. NIECH KRĄG BĘDZIE OTWARTY
Przez Powietrze, Jej oddech
I przez Ogień, jasną duszę
Poprzez Wody łona jej
i przez Ziemię – święte ciało
Niech Krąg będzie otwarty
Ale nie rozdarty
Niechaj miłość Bogini
Zamieszka w sercu mym
Razem tu i bez siebie tam
By razem spotkać się znów
Niech Krąg będzie otwarty
Ale nie rozdarty
Niechaj pokój Bogini
Zamieszka w sercu mym
Razem tu i bez siebie tam
By razem spotkać się znów
Niech Krąg będzie otwarty
Ale nie rozdarty
Niechaj radość Bogini
Zamieszka w sercu mym
Razem tu i bez siebie tam
By razem spotkać się znów
*******************************
By the Air that is Her breath,
by the Fire of her great spirit,
by the Waters of Her womb,
and by the Earth that is Her body
May the circle be open
but unbroken
May the love of the Goddes
be ever in your heart.
Marry meet and marry part
and marry meet again.
———————————————————————————————————————
12. JESTEŚMY KRĘGIEM
Jesteśmy Kręgiem, jesteśmy Kręgiem,
Nie ma początku i nie ma końca.
*************************
We are the Circle, We are the Circle,
With no beginning and never ending.
———————————————————————————————————————
13. TU GDZIE SIEDZĘ ŚWIĘTOŚĆ
Tu gdzie siedzę świętość, Ziemia święta jest
Lesie, góro, rzeko słuchaj pieśni mej
Wielki Duchu wciąż otaczaj mnie.
To co robię świętość, droga świętą jest
Pracując i tańcząc celebrujmy dzień
Wielki Duchu wciąż otaczaj mnie.
To kim jestem – świętość, świętość wspólna jest
Cialo, myśl, uczucie łączą ciebie mnie
Wielki Duchu wciąż otaczaj mnie.
***********************************
Where I sit is holy is the ground
Forest, mountain, river, listen to the sound
Great spirit circle all around me.
Who I am is holy, holy is my way
Work and play togeather, celebrate the day
Great Spirit circle all around me.
What I do is holy, holy is my way,
Work and play together, celebrate the day
Great Spirit circle all around me.O Pramatko, Ty wołasz mnie

Śpiewnik Enenny

1.

Ziemia moim ciałem, Woda moją krwią, Powietrze oddechem,

Ogień siłą mą

Wszyscy jesteśmy z Bogini

i do niej wracamy

tak jak kropla deszczu

spływa w oceany

Kość i róg, kośc i róg,

co umarło żyje znów

Grono, kłos, grono, kłos, / Ziarno, kłos, ziarno, kłos

Posiwiały zniknie włos!

Izis, Astarte, Diana, Hekate, Demeter, Kali, Inanna

Hekate, Cerridwen,

Mroczna matko przyjmij nas

Hekate, Cerridwen,

Daj odrodzić sięTaki mały taki duży może kozę czcić

Ziemia moim ciałem,

Woda moją krwią, P

owietrze oddechem,

Ogień siłą mą

2.

Wszyscy jesteśmy z Bogini

i do niej wracamy

tak jak kropla deszczu

spływa w oceany

Kość i róg, kośc i róg,

co umarło żyje znów

Grono, kłos, grono, kłos, / Ziarno, kłos, ziarno, kłos

Posiwiały zniknie włos!

3.

Izis, Astarte, Diana, Hekate, Demeter, Kali, Inanna

4.

Hekate, Cerridwen,

Mroczna matko przyjmij nas

Hekate, Cerridwen,

Daj odrodzić się

Mantra Lemurki, zwyciężczyni konkursu na mantrę

Z Pani  łona wyszliśmy i jej ślad nosimy

Jak zwierzęta, ryby, ptaki i rośliny

Życie ludzkie jak fala się wytraca

Rankiem z niej wypływa, a wieczorem wraca.

A tutaj nagranie.